Ring oss på 011-131380

Våra Tjänster.

 

Med vår långa erfarenhet, vårt samlade kunnande och moderna produktutbud kan du
som kund känna dig trygg och omhändertagen under projektet. Tillsammans hittar vi
den optimala lösningen. Vår ambition är att vara den enda partner ni behöver för
era scentekniska behov.

KONSULTATION & PROJEKTERING

Tips och råd är värdefulla för både
små och stora projekt. Med 60 års
erfarenhet är vår projektavdelning en
värdeskapande sparringpartner i både
planerings- och projekteringsstadiet.
Vi hjälper er att finna den optimala
lösningen utifrån just era behov.

FÖRSÄLJNING

Vår eminenta säljavdelning har
mångårig erfarenhet av de produkter
och system som vi säljer och guidar
er rätt. Vi har med stor omsorg valt ut
våra leverantörer och hjälper er inte
bara att finna rätt produkt utan
erbjuder den även till rätt pris

UTVECKLING

Våra ingenjörer konstruerar tillsammans med vår CAD-designavdelning allt från små fästen till stora kompletta system. Våra egna produkter benämns oftast med prefixet FLEX och innefattar allt från filmdukar och skensystem till vinschar och styrsystem.

TILLVERKNING

Vi har vår egna mekaniska tillverkning. Främst handlar det om kundanpassad tillverkning samt
montering av våra egna produkter (som
tillverkas på licens av specialistföretag
runt om i världen).

INSTALLATION

Våra installationsteam arbetar i hela
Skandinavien och besitter den spetskompetens avancerade scentekniska
system kräver. Genom kontinuerlig
utbildning håller vi oss uppdaterade
kring gällande rekommendationer,
regler, normer och krav.

SERVICE & UNDERHÅLL

Ett serviceavtal med Priebe ger dig
förutsättningar till en bekymmersfri
och driftsäker anläggning. Detta genom
planerad service av kompetent personal,
tydliga dokumentationsrutiner, “på
plats”-hjälp och ständig lagerhållning
av kritiska reservdelar för våra system

För oss på Priebe är projektets slutresultat självklart viktigt
men hur man tar sig dit är minst lika avgörande. Därför har vi
utarbetat ett förhållningssätt till hur vi tacklar de projekt vi
åtar oss. Genom att ringa in de viktigaste kärnområdena i vår
organisation har vi beslutat koncentrera oss på fem grund
läggande verksamhetsområden:

• Säkerhet- vitalt under projektets alla delar och en grund
bult i vårt arbetssätt.

• Kvalitet- säkerställs genom noggrant utvalda leverantörer och erfarna certifierade installatörer.

• Kundnöjdhet- vi är inte nöjda förrän kunden är det. Detta
återspeglas i goda omdömen och förnyade samarbeten.

• Tillgänglighet- genom ständig telefonsupport och kundbesök på plats försöker vi att alltid finnas där för kunden.

• Nytänkande och ständig utveckling- vi strävar efter att
ligga i framkant och har så gjort sen företaget grundades.